paranormaal

Indigokinderen, Kristalkinderen, Nieuwetijdskinderen - en hun ouders

(vervolg)

Hoe weet ik of mijn kind een Nieuwetijdskind is?

Vaak vragen ouders zich af of hun kind een Indigokind (nieuwetijdskind) is. Hier volgt een lijstje met de meest in het oog springende kenmerken van Indigokinderen:
 • - Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid
 • - Ze wilen leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens
 • - Ze accepteren geen leiding van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven
 • - Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen
 • - Ze hebben van nature eerbied voor elk leven; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen vlees eten
 • - Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om deze (in versterkte mate!) te weerspiegelen
 • - Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken
 • - Ze laten zich niet dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven
 • - Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat taal te beperkend voor ze is
 • - Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig (ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline). Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren.
 • - Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. Maar ze nemen geen genoegen met "traditionele" antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op "autoriteit"
 • - Ze hebben vaak problemen met tijd:
  •      + ze hebben moeite met op tijd komen
  •      + het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn
  •      + het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)
  •      + planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben
 • - Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar hun spullen
Een Indigokind zal aan (nagenoeg) alle hierbovenstaande punten voldoen.
Aan de hand van onze eigen ervaringen hebben wij een test ontwikkeld. Deze test vindt u door op de navolgende link te klikken: Test: ben ik een Nieuwetijdskind?

Hoe lang worden er al Nieuwetijdskinderen geboren

De term "Nieuwetijdskind" zou er op kunnen wijzen dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is. Niets is echter minder waar. Volgens de informatie die wij doorgekregen hebben, zijn er altijd al "Nieuwetijdskinderen" geweest.  Volgens sommigen worden er de afgelopen jaren wel meer van dit soort kinderen geboren, maar de vraag is of dat wel echt klopt omdat in de meeste gevallen tenminste één van de ouders van deze kinderen ook een Nieuwetijdskind is. Misschien lijkt het alleen maar dat er meer indigokinderen geboren worden, omdat vroeger de bijzondere gaven van dit soort kinderen genegeerd (of soms zelf onderdrukt) werden.  

Volwassen Nieuwetijdskinderen

Er lopen heel veel volwassen Indigokinderen en Kristalkinderen rond. Zij hebben het vaak erg moeilijk gehad in hun jeugd, omdat hun behoeften totaal verkeerd begrepen werden. Ze groeiden namelijk op in een tijd waarin voor dit soort zaken nog totaal geen aandacht was. We hebben van onze nieuwetijdskind-test een speciale versie voor volwassenen gemaakt. U vindt deze test door op de volgende link te klikken: Test: ben ik een volwassen Nieuwetijdskind?

Veel Nieuwetijdskinderen zijn "hooggevoelig"

In veel gevallen behoren nieuwetijdskinderen tot de groep mensen die "Hoogsensitieve Personen" (HSP) genoemd wordt. Dit zijn mensen die veel gevoeliger zijn voor indrukken uit de omgeving dan anderen. Een HSP kan minder goed tegen bijvoorbeeld licht en geluid. En vaak ook worden ze snel moe als ze zich in van een grote groep mensen bevinden. De huidige pop-cultuur met snoeiharde muziek en videoclips met zeer snelle flitsende beelden zijn voorbeelden van zaken waar een HSP eigenlijk slecht tegen kan. Dat betekent overigens niet dat een HSP alles zou moeten vermijden en in afzondering zou moeten leven. Het betekent wel dat een HSP goed moet leren om te doseren en ook te compenseren (door voldoende tijd voor zichzelf te nemen). We hebben een online-test gemaakt waarmee je kunt uitzoeken of je een HSP bent. En als uit de uitslag mocht blijken dat je een HSP bent, dan krijg je meteen een aantal tips om je leven wat gemakkelijker te maken. Test: ben ik een Hoogsentief Persoon (HSP)

Hoog intuitieve kinderen

In plaats van indigokinderen, of nieuwetijdskinderen spreken we zelf eigenlijk liever steeds meer van "Hoog Intuïtieve Kinderen". Want een gemeenschappelijk kenmerk is dat ze sterke intuitieve gaven hebben. Door die intuitieve gaven kunnen ze ook op onderdrukte, verborgen of onuitgesproken gevoelens van anderen gaan reageren. En die reactie is dan voor volwassenen vaak weer helemaal niet te begrijpen (zie het "praktijkvoorbeeld" op de vorige pagina)