paranormaal

DE AURA

De Aura is het energieveld om levende wezens heen. De Aura van de mens bestaat uit zeven verschillenden lagen, die elk verbonden zijn met het corresponderende chakra. De eerste laag (van binnen naar buiten gerekend) is verbonden met het eerste chakra, de tweede laag met het tweede chakra enzvoort. Elke laag heeft ook een bepaalde dikte en het levensgebied waarop een laag betrekking heeft is vergelijkbaar met het levensgebied dat bij de corresponderende chakra hoort. De dikte van elke laag is afhankelijk van het energieniveau van die laag. Naarmate de lagen verder van ons fysieke lichaam afliggen worden ze steeds ‘subtieler’ of anders gezegd de ‘dichtheid’ wordt steeds minder. Dat is vooral van belang voor het waarnemen van de lagen, want dat wordt steeds moeilijker.


Eerste Auralaag: het Etherisch Lichaam

Het Etherisch Lichaam sluit direct aan op ons fysieke lichaam en is ongeveer twee tot vijf centimeter dik. De kleur van het etherisch lichaam is blauwachtig wit. Dit deel van de aura is het gemakelijkst te zien, zelfs door mensen die zeggen ‘geen aura’s te kunnen zien’. Het etherisch lichaam is het beste waar te nemen bij gedimd licht (bij te veel licht wordt het licht dat het etherisch lichaam uitzend overstemd) en ziet er uit als een witachtige lichtgevend band die om het lichaam heen zit. Het etherisch lichaam heeft in wezen alle eigenschappen en onderdelen van het fysieke lichaam (inclusief organen). Bij fysieke klachten werken we daarom met magnetiseren voornamelijk in het etherisch lichaam.

Tweede Auralaag: het Emotionele Lichaam

Het Emotionele Lichaam omgeeft het Etheriche Lichaam. De dikte is ongeveer vijf tot acht centimeter. Het Emotionele Lichaam is verbonden met gevoelens en emoties. De structuur van deze laag wordt veelal omschreven als ‘wolkachtig’. De kleur van deze wolken kan varieren (alle kleuren van de regenboog of chakra’s zijn mogelijk) en in de ideale toestand zullen deze kleuren helder zijn. Als iemand slecht kan omgaan met zijn emoties (of met de hoeveelheid emotioenele dingen in zijn leven) dan kunnen de kleuren dof of donker worden. Het Emotionele Lichaam kan dan ‘zwaar’ aanvoelen. Het Emotionele Lichaam is moeilijk te zien. De kleuren die sommige mensen met een aangeboren gave zien zijn in wezen het Emotionele Lichaam. Veel mensen kunnen ‘zwaarte’ in deze laag nog wel voelen (bijvoorbeeld met de handen) na enige oefening. Ook kunnen nog veel mensen na enige oefening nog een ‘indruk’ krijgen van de kleuren in de aura als ze zich daarop afstemmen (bijvoorbeeld door middel van meditatie).

Derde Auralaag: het Mentale Lichaam

Het Mentale Lichaam omgeeft het Emotionele Lichaam. De dikte is ongeveer 10 tot 15 centimeter dik. Het Mentale Lichaam is verbonden met het verstand, denkprocessen en gedachten. Deze auralaag is zo subtiel dat hij door bijna niemand waargenomen kan worden. De kleur van deze laag is in ideale toestand helder citroengeel.

Vierde Auralaag: het Astrale Lichaam

De onderste drie lagen behoren bij het fysieke wereld en het fysieke lichaam. De vierde laag, het Astrale Lichaam, ligt precies in het midden en vormt daarom in wezen de brug tussen de fysieke wereld en de spirituele wereld. De dikte van deze laag is ongeveer 30 centimeter. De kleuren in deze laag zijn in de ideale toestand pasteltinten. Via het Astrale Lichaam kunnen verbinding maken met de mensen om ons heen, en zeker met de mensen waarvan we houden. De energie van het Astrale Lichaam laat zich gemakkelijk uitstralen over grote afstanden. Daarom kunnen we op grote afstand toch kontakt hebben met mensen waarvan we houden. En ook genezen op afstand gaat via het Astrale Lichaam.


Vijfde Auralaag: het Etherisch-causale Lichaam

De laag van het Etherisch-causale Lichaam is kleurloos. Dedikte van deze laag is ongeveer 15 centimeter. Het Etherich-causale lichaam is de spirituele component van de eerste auralaag, het Etherisch Lichaam. Dat betekent dat we iemand die ziek is behandelen en blokkades zijn (bijvoorbeeld geblokkeerde emoties), dat dan behandeling van deze vijfde auralaag ook noodzakelijk is. De inhoud van deze laag wordt vaak omschreven als ‘leeg’, maar deze ‘leegte’ is hetzelfde soort leegte als die je bijvoorbeeld kunt bereiken met meditatie. De vijfde laag is overigens erg gevoeig voor genezing met klanken, zodat bijvoorbeeld een behandeling met ‘klankschalen ‘ hier goede diensten kan bewijzen.

Zesde Auralaag: het Universele Liefdelichaam

De laag van het Universele Liefdelichaam is zilverkleurig. De dikte van deze laag is ongeveer 20 centimeter. Via deze laag kunnen we het eerste kontakt maken met het Hogere Zelf (of je innerlijke stem, je Gids, de Kosmos, het Al, het Universum, de Bron, God of welke naam je daar ook aan wilt geven). Het opladen van de zesde laag doen we door tot rust te komen en zoveel mogelijk schoonheid te ervaren bijvoorbeeld via meditatie, het luisteren naar muziek die we mooi vinden, of een verblijf in de natuur.Zevende Auralaag: het Causale Lichaam

De laag van het Causale Lichaam bestaat uit goudkleurige draden. De dikte van deze laag is 20 tot 25 centimeter. Deze laag beschermt de totale aura tegen negatieve invloeden van buitenaf. Via deze laag kun je ook direct kontact maken met het Hogere Zelf (of je innerlijke stem, je Gids, de Kosmos, het Al, het Universum, de Bron, God enz), onder andere om te begrijpen wat ons levensplan is en onze specifieke plaats in het universum.