paranormaal

DE CHAKRA’S

Chakra's zijn energie centra, die zich op bepaalde plaatsen van het lichaam bevinden. De benaming chakra komt uit het Sanskriet en betekent 'draaiend wiel'. Bepaalde paranormaal begaafde mensen, die de chakra's kunnen zien, beschijven ze ook als cirkelvormige draaiende energiecentra. We onderscheiden zeven hoofdchakra's. Elk chakra van deze chakra's regeert een bepaald levensgebied en overactiviteit of onderactiviteit van een chakra heeft bepaalde gevolgen. Hieronder vind je een overzicht van de chakra’s met van elk een aantal belangrijke zaken.

Eerste Chakra

Sanskriet naam: Muladhara (=wortel)
Belangrijkste Levensgebied: Overleving
Doelen: Stabiliteit, aarden, lichamelijke gezondheid, voorspoed, vertrouwen
Bij overactiviteit: Zwaarheid, traagheid, overgewicht, hamsteren, materialisme
Bij onderactiviteit: Herhaaldelijk angst, gebrek aan discipline, rusteloos, te licht, zweverigTweede Chakra

Sanskriet naam: Svadhishana (=zoetheid)
Belangrijkste Levensgebied: Seksualiteit, emoties
Doelen: Soepelheid, lust, gezonde seksualiteit, gevoel
Bij overactiviteit: Overdreven emotioneel, slecht afgebakende grenzen, seksverslaving, obsessionele gehechtheden
Bij onderactiviteit: Frigiditeit, impotentie, rigiditeit, emotionele verdoving, angst voor lust


Derde Chakra

Sanskriet naam: Manipura (=flonkerend juweel)
Belangrijkste Levensgebied: Macht, wil
Doelen: Vitaliteit, spontaniteit, wilskracht, doelgerichtheid, gevioel van eigenwaarde
Bij overactiviteit: Overheersend, beachuldigend, agressief, met verschillende dingen tegelijk bezig, voortdurend actief
Bij onderactiviteit: Zwakke wil, weinig gevoel van eigenwaarde, passief, traag, angstig


Vierde Chakra (Hart Chakra)

Sanskriet naam: Anahata (=ongeslagen)
Belangrijkste Levensgebied: Liefde, relaties
Doelen: Evenwicht, mededogen, zelfacceptatie, goede relaties
Bij overactiviteit: Afhankelijkheid van anderen, slecht afgebakende grenzen, bezitterig, jaloers
Bij onderactiviteit: Verlegen, eenzaam, alleen, gebrek aan empathie, bitter, kritisch


Vijfde Chakra (Keel Chakra)

Sanskriet naam: Vissudha (=zuivering)
Belangrijkste Levensgebied: Communicatie
Doelen: Heldere communicatie, creativiteit, weerklank
Bij overactiviteit: Te veel praten, niet kunnen luisteren, te wijdlopig, stotteren
Bij onderactiviteit: Spreekangst, slecht ritme, afasie
Zesde Chakra (Voorhoofdchakra, “Derde Oog”)

Sanskriet naam: Ajna (=waarnemen)
Belangrijkste Levensgebied: Intuïtie, verbeeldingskracht
Doelen: Paranormale waarneming, nauwkeurige interpretatie, verbeeldingskracht, helder zien
Bij overactiviteit: Hoofdpijn, nachtmerries, hallucinaties, waanideeën, concentratieproblemen
Bij onderactiviteit: Slecht geheurgen, slechte ogen, geen patronen zien, ontkenning


Zevende Chakra (Kruin Chakra)

Sanskriet naam: Sahasrara (=duizendvoudig)
Belangrijkste Levensgebied: Bewustzijn
Doelen: Wijsheid, kennis, bewustzijn, spirituele band
Bij overactiviteit: Overdreven intellectueel, spirituele verslaving, verwarring, dissociatie
Bij onderactiviteit: Leermoeilijkheden, spiritueel scepticisme, bekrompen opvattingen, materialisme, apathie