paranormaal

Handlezen


Via de handen kunnen we veel te weten komen van het karakter en de aanleg van iemand. In tegenstelling tot wat veel mensen denken (of soms pretenderen) is het heel lastig om de "toekomst voorspellen" uit de lijnen om iemands handen. Maar het is misschien maar beter ook, omdat we daardoor nog steeds zelf invloed kunnen uitoefenen en we niet volledig van "ons lot" afhankelijk zijn. De vrije wil is een van de grootste geschenken aan de mens, en we dienen onszelf er niet mee die vrije wil in te ruilen voor een volledig vaststaande toekomst!  Links op de foto zijn de drie belangrijkste handlijnen aangegeven:

1. de Levenslijn (blauw)

2. de Hoofdlijn (groen)

3. de Hartlijn (rood)

1. De Levenslijn

De levenslijn geeft ons informatie over hoe iemand in het leven staat, hoe energiek iemand is en hoe zijn lichamelijke gesteldheid is. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt kun je uit de lengte van de levenslijn niet direct de lengte van je leven afleiden. Dat hangt van veel andere factoren af.Om de levenslijn van iemand te kunnen interpreteren gaan we kijken naar de verschilpunten met een "ideale" lijn. Een ideale levenslijn is krachtig, betrekkelijke diep en loopt enigszins gebogen en zonder onderbrekingen of aftakkingen over de hand. Een lange, sterke en diepe Levenslijn staat meestal voor een sterk en vitaal leven. Een korte, vage en oppervlakkige Levenslijn geeft meer een moeizaam leven met gezondheidsproblemen aan.

We beginnen de levenslijn in beide handen met elkaar te vergelijken.
Als de levenslijn in de linkerhand minder ver doorloopt dan in de rechterhand, dan betekent dit dat iemand zijn hele leven hard heeft gewerkt om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Een onderbreking in de lijn wijst meestal op een ziekte. Een onderbreking die wel in de linkerhand aanwezig is, maar niet in de rechterhand, kan op een vrij ernstige ziekte wijzen. De plaats van de onderbreking is een indicatie van de leeftijd waarop die ernstige ziekte zal plaatsvinden (of reeds heeft plaatsgevonden).

2. De Hoofdlijn

De Hoofdlijn heeft te maken met zaken als verstand en waarnemingsvermogen. De "ideale" Hoofdlijn begint net boven de Levenslijn en eindigt midden op de handpalm, recht onder de pink. Iemand met een dergelijke Hoofdlijn heeft een goed verstand, is realistisch en onafhankelijk. Begint de Hoofdlijn onder de Levenslijn, dan kunnen we te maken hebben met iemand die nerveus, gevoelig en behoudend is en voor wie de familie erg belangrijk is. Als de Hoofdlijn de Levenslijn raakt wijst dit op een krachtige persoonlijkheid die talent heeft en ambitieus is. Hoe langer de Hoofdlijn is, hoe sterker deze eigenschappen naar voren zullen komen. Een korte Hoofdlijn hoort meestal bij iemand die praktisch en nuchter van aard is met een goed geheugen maar met betrekkelijk weinig fantasie. Een lange Hoofdlijn die sterk naar beneden loopt behoort bij iemand die creatief is en veel fantasie heeft, en veel interesse heeft in literatuur, kunst of muziek. Maar die, net als iemand waarvan de Hoofdlijn een beetje vaag is of misschien zelfs wel helemaal ontbreekt, een enigszins gebrekkig vermogen heeft om zich lang achtereen op hetzelfde te kunnen concentreren.
Een Hoofdlijn die heel dicht bij de Hartlijn ligt betekent dat het verstand het van het gevoel wint. Als de twee lijnen niet al te ver uit elkaar liggen, dan hebben we te maken met iemand die betrouwbaar en hulpvaardig is. Een Hoofdlijn en Hartlijn die ver uit elkaar liggen wijzen op iemand die ongeduldig en gehaast is.

3. De Hartlijn

De Hartlijn heeft betrekking op zaken die met het gevoel te maken hebben, zoals vriendschap, liefde, stemmingen en emoties. De Hartlijn geeft ook informatie over (huidige en eventuele toekomstige) relaties.
We beginnen weer met het beschrijven van de "ideale" Hartlijn. (Zie de rode lijn op de foto aan het begin van dit artikel.) Welnu, de ideale Hartlijn begint tussen de wijsvinger en middelvinger en loopt met een flauwe boog tot aan de rand van de hand onder de pink. Zo'n Hartlijn duidt op een rechtschapen persoon, met een openhartig, gevoelig en open karakter. Hoe dieper de lijn, hoe gevoeliger de persoon is. Als de lijn dichter bij de middelvinger begint, dan hebben we vermoedelijk te maken met iemand die minder gepassioneerd is. Een vage Hartlijn of een Hartlijn die geheel ontbreekt zal wijzen op iemand die weinig gevoel heeft en koud en ongeïnteresseerd is in anderen. Een hartlijn die aan het einde dun en vaag wordt komt vaak voor bij mensen die relatieproblemen hebben. Breuken in de Hartlijn duiden op een verbroken relatie. Meerdere breuken wijzen op meerdere liefdesrelaties.Als de Hartlijn zakt in de richting van de Hoofdlijn, dan kan dat wijzen op een jeugd die niet erg gelukkig is geweest. Maar het kan er tevens op wijzen dat ervan geleerd is en dat er een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Een Hartlijn die midden onder de wijsvinger begint behoort bij iemand die betrouwbaar is en waarop je kunt bouwen.
Iemand met een lange Hartlijn is romantisch en toont sterke emoties, terwijl een korte Hartlijn juist een gebrek aan gevoel en emoties aangeeft.